комісійна операція

рос. комиссионная операция

різновид комерційно-торговельної операції, здійснюваної відповідно до двосторонньої комісійної угоди, коли одна сторона — комісіонер зобов'язується за дорученням іншої сторони — комітента здійснити певні посередницькі (торговельні) операції від свого імені за певну винагороду. У банківських операціях комісія — плата банкові за проведення операцій, виконаних за дорученням клієнтів — комітентів — і за їх рахунок, а також плата інвестиційним банкам за участь у розміщенні цінних паперів. К.о. проводять спеціальні комісійні структури (підприємства), що здійснюють операції за дорученням і за рахунок поручителя-комітента. У такому разі комісіонер зобов'язаний виконати дане йому доручення відповідно до вказівок комітента, відповідає перед комітентом за втрату або пошкодження одержаного від нього майна тощо. Комісіонери беруть участь на біржах у банківських операціях з цінними паперами, одержуючи винагороду у вигляді відсотків від суми операції або як прибуток від різниці між номінальними цінами і цінами продажу.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me