концерн

рос. концерн

(англ. concern, букв. — об'єднання) — одна з форм капіталістичних монополій. Велике об'єднання багатьох великих формально самостійних промислових, торговельних, фінансових підприємств на базі спільних виробничих, фінансово-економічних та торговельних інтересів, які пов'язані спільними договорами, фінансовим капіталом, виробничими фондами, спільними інтересами на ринку та участю у спільних комерційно-підприємницьких програмах. Вони здійснюють діяльність на основі централізації функцій впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, спільної інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності з метою завоювання панівного становища на ринку, послаблення конкурентів і одержання більшого прибутку. Засновники (члени, учасники) К. об'єднуються навколо міцного головного підприємства, що тримає основний пакет акцій, але зберігають фінансову й адміністративну самостійність, хоча в рамках К. відбувається високий ступінь централізації управління ринковими процесами, особливо у галузі інвестиційної та фінансово-кредитної системи. Міжнародні К. називають транснаціональними, або мультинаціональними (коли до них входять підприємства багатьох світових держав).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. концерн — конце́рн (англ. concern, букв. – об’єднання) одна з форм капіталістичних монополій; об’єднання формально-самостійних підприємств промисловості, торгівлі, транспорту, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи капіталістів. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. концерн — (англ. сoncern) промисловий комплекс, що поєднує різні підприємства, комбінати, які часто не пов’язані, або ті, що мають найвіддаленіші технологічні і виробничі зв’язки одне з одним. Економічний словник
  3. концерн — див. консорціюм Словник чужослів Павло Штепа
  4. концерн — КОНЦЕ́РН, у, ч. Об'єднання багатьох формально самостійних промислових, фінансових, транспортних, торговельних підприємств і т. ін. під спільним фінансовим керівництвом як одна з форм монополій. Словник української мови у 20 томах
  5. концерн — [концерн] -ну, м. (на) -н'і, мн. -ние, -н'іў Орфоепічний словник української мови
  6. концерн — КОНЦЕ́РН, у, ч. Об’єднання підприємств різних галузей промисловості, банків і т. ін. під спільним фінансовим керівництвом як одна з форм капіталістичних монополій. У Західній Німеччині економічну й політичну долю країни вирішують концерни (Ком. Укр., 8, 1960, 47). Словник української мови в 11 томах
  7. концерн — конце́рн іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  8. концерн — -у, ч. Об'єднання підприємств різних галузей промисловості, банків і т. ін. під спільним фінансовим керівництвом як одна з форм монополій. Великий тлумачний словник сучасної мови
  9. концерн — Форма організації, яка об'єднує підприємства, що є окремими юридичними особами, але належать одному власникові; к. виникають внаслідок концентрації капіталу, одним із можливих наслідків виникнення к. є обмеження конкуренції. Універсальний словник-енциклопедія