кон'юнктура ринку

рос. коньюнктура рынка

(латин. conjunctura, від conjungo — поєдную, з'єдную, conjuncte-разом, нероздільно) — сукупність конкретних умов суспільно-економічного, соціального, політичного характеру, що діють у певний час і суттєво впливають або можуть впливати на співвідношення попиту і пропозиції у процесі руху товарів зі сфери виробництва у сферу торгівлі і сферу споживання. На стан К.р. впливають такі фактори: розвиток продуктивних сил, рівень товарного виробництва та обсяги експортно-імпортних операцій, умови формування попиту населення, його обсяги, структура, якість і динаміка, матеріальна база і якість торговельного обслуговування населення, рівень цін, стан соціального забезпечення населення і його доходи, рівень культури, освіченості і духовності населення тощо. К.р. може бути сприятлива, коли ринок збалансований, і несприятлива — за умов розбалансованості ринку.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me