кошторисна калькуляція

рос. сметная калькуляция

обчислення собівартості на нові види продукції, роботи та послуги для розрахунку відпускних (договірних) цін; при проектуванні нових підприємств — для розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень та для обґрунтування собівартості продукції нового підприємства. При складанні К.к. враховують прогресивні норми витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, а також передові методи організації праці, норми часу і діючі ставки оплати праці.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me