купівельна спроможність грошей

рос. покупательная способность денег

1. Маса (сума) і структура товарів (послуг), які може купити (оплатити) населення у певний проміжок часу відповідно до своїх потреб і можливостей. Залежить від рівня доходів, надходжень із соціальних фондів, рівня цін, культури споживання товарів. 2. Здатність грошової одиниці виконати функцію платежу — бути обміняною на певну кількість товарів відповідних асортименту і якості. Залежить від рівня цін, тарифів і послуг. Показником К.с.г. є індекс, зворотний до індексу цін.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me