курс цінних паперів

рос. курс ценных бумаг

курсова ціна, за якою продаються і купуються цінні папери на фондовій біржі. Вона обчислюється шляхом множення номінальної ціни, зазначеної в папері, на відношення дивіденду (у відсотках до номіналу) до поточного рівня банківського позичкового процента.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. курс цінних паперів — (англ. rate of security eхсhange) ціна, за якою продаються і купуються цінні папери. К. ц. п. прямо пропорційний нормі прибутковості цінних паперів і перебуває в оберненій залежності від рівня позичкового відсотка. Ринковий к. ц. Економічний словник