кінцевий суспільний продукт

рос. конечный общественный продукт

сума матеріальних благ (товарів, послуг), вироблених за певний період (як правило, рік) у державі за мінусом вироблених і спожитих за цей час предметів праці. Він включає продукцію галузей матеріального виробництва, призначену для власного і суспільного споживання, для відновлення і збільшення основних і оборотних фондів, а також коштів для компенсації різниці (сальдо) між експортом і імпортом. К.с.п. менший від валового суспільного продукту на величину вартості предметів праці (сировини, напівфабрикатів), вироблених і спожитих протягом року. Водночас він більший за національний дохід на величину амортизаційних відрахувань та інших елементів перенесеної вартості, що їх враховують у складі кінцевого суспільного продукту (вартість спожитих та імпортних предметів праці). Він у загальному вигляді характеризує остаточні результати виробничої діяльності суспільства.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me