лізинг оперативний

рос. лизинг оперативный

лізингова операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу в платне користування матеріальні цінності, що належать лізингодавцю, на строк, не більший від строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням позичених матеріальних цінностей лізингодавцю. При цьо-му право власності залишається у лізингодавця протягом усього строку лізингу.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. лізинг оперативний — (англ. оperational leasing) здача в короткострокову оренду транспортних засобів, будівельної техніки, приладів, апаратури й інших видів технічних засобів. Економічний словник