ліквідність

рос. ликвидность

1. Можливість перетворення активів підприємства, цінних паперів у готівку. 2. Здатність позичальника своєчасно сплатити суми своїх майнових зобов'язань. 3. Можливість (здатність) ринку реалізувати цінні папери за наявного рівня цін без втрат стосовно їх номінальної вартості.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ліквідність — ЛІКВІ́ДНІСТЬ, ності, ж., фін. Абстр. ім. до лікві́дний. На початок тижня рівень ліквідності комерційних банків становив 770 млн. гривень (з газ.); // Мобільність активів підприємства, фірми чи банку, яка забезпечує своєчасну оплату їхніх зобов'язань. Словник української мови у 20 томах
  2. ліквідність — -ності, ж., спец. Абстр. ім. до ліквідний. || Мобільність активів підприємств, фірм чи банків, яка забезпечує своєчасну оплату їх зобов'язань. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. ліквідність — лікві́дність (від лат. liquidus – рідкий, текучий) 1. У капіталістичних країнах різні цінності й активи, які можуть бути швидко перетворені на готівку. 2. В СРСР термін «ліквідність» вживають для оцінки стану й руху оборотних засобів і планового використання власних та позичкових коштів. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. ліквідність — лікві́дність іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  5. ліквідність — (англ. liquidity) 1. здатність підприємства виконувати грошові зобов’язання, передусім, сплачувати свої борги. Залежить від співвідношення розмірів заборгованості та коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства на конкретний момент. Економічний словник
  6. ліквідність — ЛІКВІ́ДНІСТЬ, ності, ж., спец. Абстр. ім. до лікві́дний. Словник української мови в 11 томах
  7. ліквідність — Ності, ор. -ністю. 1. Спроможність банків і фірм забезпечувати своєчасне виконання своїх зобов’язань. 2. Легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей у готівку. Літературне слововживання