методологія

рос. методология

1. Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються у будь-якій науці. 2. Вчення про метод наукового пізнання світу. Значення М. наукового пізнання зростає в сучасних умовах, що пов'язано з розвитком науки (фізики, математики, кібернетики, екології, економіки та ін.). Значного поширення набули метатеоретичні дослідження (метатеорія), які передбачають тісний зв'язок конкретних наукових досліджень з проблемами методології. 3. Принципи побудови методів, їх наукове узагальнення.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. методологія — -ї, ж. 1》 Вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу; його філософська, теоретична основа. 2》 Сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнання. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. методологія — МЕТОДОЛОГІЯ (від грецьк. μέυοδοζ — шлях дослідження чи пізнання; λόγοζ — вчення) — 1) Сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур... Філософський енциклопедичний словник
  3. методологія — Способознавство Словник чужослів Павло Штепа
  4. методологія — методоло́гія (від метод і ...логія) 1. Вчення про методи пізнання й перетворення світу. 2. Сукупність прийомів дослідження, що їх застосовують у будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкту її пізнання. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. методологія — методоло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. методологія — (англ. methodology) вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу, його філософська, теоретична основа. Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання. Економічний словник
  7. методологія — (від гр. methodos — cпосіб пізнання і logos — наука) — 1. Сукупність основних дослідницьких положень певної галузі науки. 2. Вчення про методи пізнання та перетворення дійсності — філософська... Словник-довідник музичних термінів
  8. методологія — МЕТОДОЛО́ГІЯ, ї, ж. 1. Учення про науковий метод пізнання й перетворення світу, його філософська, теоретична основа. 2. Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнання. Словник української мови у 20 томах
  9. методологія — МЕТОДОЛО́ГІЯ, ї, ж. 1. Вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу, його філософська, теоретична основа... Словник української мови в 11 томах
  10. методологія — Методоло́гія, -гії, -гією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)