метр

рос. метр

I

1. Учитель, вихователь. 2. Шаноблива назва людини. видатної своїми знаннями, обдаруванням, професіоналізмом.

II

1. Одиниця довжини в Міжнародній системі одиниць. Дорівнює 1 650 763,73 довжини хвилі світла, випромінюваного у вакуумі, що відповідає переходові між рівнями 2p10 і 5d5 атома криптону 86. 2. У складних словах відповідає поняттю "вимірювач" (напр., термометр).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. метр — метр 1 іменник чоловічого роду одиниця довжини; лінійка метр 2 іменник чоловічого роду розмір метр 3 іменник чоловічого роду, істота учитель; майстер Орфографічний словник української мови
 2. метр — I -а, ч. 1》 Міжнародна одиниця довжини 1 м = 1 650 763,73 довжини хвилі оранжевої лінії стабільного ізотопу 86Kr; метр дорівнює довжині шляху, що його світло долає у вакуумі за 1/299 792 458 частки секунди (м). Великий тлумачний словник сучасної мови
 3. метр — (від гр. metron — міра, розмір) — система організації музичного ритму, що полягає у впорядкуванні послідовності чергування сильних і слабких долей. М. є важливим засобом організації музичної мови і має виключно велике виражальне значення. Словник-довідник музичних термінів
 4. метр — МЕТР¹, а, ч. 1. Основна одиниця довжини у метричній системі мір, що дорівнює ста сантиметрам. Вся Франція і північна Італія до Рима в снігу.. Словник української мови у 20 томах
 5. метр — А, ч., комп. 1 Мегабайт. Фільм стандартно займає сімсот метрів. Словник сучасного українського сленгу
 6. метр — (-а) ч.,комп., жарт. Мегабайт, одиниця виміру кількости інформації. БСРЖ, 349, КСМС. Словник жарґонної лексики української мови
 7. метр — • метр (грец. μέτρον — міра, розмір) у віршуванні — у широкому розумінні це внутр. принцип організації віршової мови, що характеризується кількістю або якістю і послідовністю складових елементів вірша. Українська літературна енциклопедія
 8. метр — I (франц. metre, від грец. μέτρον – міра) 1. Одиниця довжини в Міжнародній системі одиниць. М. дорівнює довжині 1650763,73 хвилі світла, випромінюваного у вакуумі, що відповідає переходові між рівнями 5р10 і 5d5 атома криптону 86. II (від грец. Словник іншомовних слів Мельничука
 9. метр — (м) одиниця довж. у системі СІ; шлях, що його проходить світло у вакуумі за 1/299792458 с; раніше використовували платино-іридієвий еталон метра. Універсальний словник-енциклопедія
 10. метр — НАСТА́ВНИК (той, хто наставляє, дає напучення), МЕ́НТОР книжн. заст., ірон., НАПУ́ТНИК заст.; УЧИ́ТЕЛЬ (ВЧИ́ТЕЛЬ), МЕТР книжн. заст., ірон. Словник синонімів української мови
 11. метр — Метр, ме́тра (міри) і ме́тру (розміру); ме́три Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 12. метр — МЕТР¹, а, ч. 1. Основна одиниця довжини у метричній системі мір, що дорівнює ста сантиметрам. Вся Франція і північна Італія до Рима в снігу.., в Мілані снігу на три метри завтовшки, і навіть Генуя біла (Л. Укр. Словник української мови в 11 томах
 13. метр — (грец.) 1. Міра довжини. 2. Засіб формоутворення у архітектурі та образотворчому мистецтві, який полягає у рівномірному поділу просторових відрізків, мас, обсягів, для чого передбачає використання модуля. Архітектура і монументальне мистецтво