міграція капіталу

рос. миграция капитала

переміщення капіталу з одних країн в інші чи з однієї галузі економіки в іншу (в межах даної країни) з метою більш ефективного його вкладення (залучення).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. міграція капіталу — (англ. сapital migration) рух капіталів з однієї країни в іншу або з однієї галузі в іншу з метою одержання прибутку. Економічний словник