міграція населення

рос. миграция населення

переміщення населення по території. Розрізняють внутрішню М.н. (в межах країни, напр., рух населення з сіл у міста або навпаки, сезонні переміщення, пов'язані з сезонністю виробництва в окремих галузях та ін.) і зовнішню (з однієї країни в іншу з соціально-економічних мотивів або політичних причин). З М. н. пов'язані такі поняття, як евакуація (переселення населення з метою захисту його від стихійного лиха, техногенних катастроф, воєнних дій та ін.), реевакуація (повернення евакуйованого населення на залишені раніше території), рееміграція (зворотна міграція, тобто рух людей у місця їхнього виходу), репатріація (обмін групами населення між країнами за домовленістю у зв'язку з прикордонним регулюванням, при поверненні військовополонених тощо), депортація (висилка осіб, перебування яких у даній країні є небажаним), маятникова міграція (щоденне, щотижневе, подекадне переміщення людей з приміських зон до місця роботи або навчання у великих містах і назад). Різниця між загальним числом прибулих і вибулих становить сальдо М.н., яке показує механічний приріст (зменшення) населення, на відміну від природного приросту (зменшення) населення, що визначають як різницю між кількістю народжених і померлих.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me