народне господарство

рос. народное хозяйство

система суспільного виробництва. обміну, розподілу і споживання продуктів, що охоплює певні територіальні межі. Первинними осередками Н.г. є підприємства й установи незалежно від форм власності, включаючи й особисті підсобні господарства населення. В повному обсязі поняття Н.г. правомірне для економічного регіону і держави в цілому. Адміністративний район слід розглядати як частину Н.г. країни. Н.г. України має складну структуру, яка об'єднує численні галузі і види діяльності. Все суспільне виробництво з погляду участі в створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу поділяється на сферу матеріального виробництва, до якої належать усі види діяльності, що створюють матеріальні блага, і невиробничу сферу, що включає ті види діяльності, в процесі яких безпосередньо не створюються матеріальні продукти — управління, оборона та ін. У свою чергу, сфера матеріального виробництва поділяється на виробництво засобів виробництва і виробництво предметів споживання. Найбільша частка валового суспільного продукту і національного доходу створюється в галузях промисловості і сільського господарства.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me