невиробничі витрати

рос. непроизводственные издержки

непередбачені матеріальні, енергетичні, трудові, транспорті, фінансові, інтелектуальні та інші витрати і втрати, спричинені в основному дією суб'єктивних негативних факторів — безгосподарністю, бездіяльністю чи зумовлене негативною діяльністю. Це втрати від простоїв підприємств, неефективного використання основних фондів і оборотних засобів, простоїв механізмів і транспортних засобів, нераціонального використання робочої сили, енергоносіїв, невиконання договірних зобов'язань, від сплати штрафів, пені, неустойок. Всі вони негативно впливають на фінансово-господарські результати підприємств, фірм і є однією з причин високої собівартості продукції, праці, низької конкурентоспроможності та неприбутковості.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me