обліковий процент

рос. учетный процент

умовна одиниця, розмір якої визначений кредитною угодою. Стягується банком з клієнтів за авансування купівлі цінних паперів: купонів, акцій та облігацій, інших боргових зобов'язань до моменту настання строків їхньої оплати. О.п. — це різниця між номіналом векселя і сумою, сплаченою банком при його купівлі.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me