оборотність кредиту

рос. оборачиваемость кредита

банківський строк, показник, що характеризує ефективність використання позичкових коштів. За своєю суттю О.к. — це швидкість обороту кредиту, що визначається числом днів, за які кредитні кошти банку здійснюють повний оборот.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me