оборот основних і оборотних фондів

рос. оборот основных и оборотных фондов

безперервний, періодично повторюваний рух фондів, економічний зміст якого полягає у перенесенні на новостворений продукт вартості виробничих фондів. Час обороту складається з часу виробництва та обігу. Суть обороту основних фондів полягає в тому, що в процесі виробництва на готовий продукт переноситься тільки та частина їхньої вартості, яка виражається сумою річних амортизаційних відрахувань, а розмір вартості основних фондів, що залишився в обороті, зменшується на суму цієї перенесеної вартості. Таким чином, уся вартість основних фондів переноситься на готовий продукт через певний ряд кругообігу. Оборот оборотних фондів, на відміну від основних, характеризується тим, що вся їхня вартість переходить на новостворений продукт праці за один кругообіг. Тому оборотні фонди у кожному кругообігу відтворюються як у натурально-речовій, так і у вартісній формах. Вартість оборотних фондів, що обернулися за рік, відповідає сумі матеріальних затрат у собівартості продукції. Швидкість обороту оборотних фондів обчислюють діленням суми реалізованої за рік продукції на авансовану величину оборотних фондів. Тривалість обігу оборотних фондів визначають так само, як і тривалість обороту основних фондів. Див. також Оборотність оборотних засобів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me