перестрахування

рос. перестрахование

сукупність відносин між страховиками щодо страхування ризику. Страховик, беручи на страхування ризик, що перевищує його можливості, передає частину цього ризику іншому страховику. Відносини оформляються договором, яким скріплюється той факт, що одна сторона (цедент) передає частину ризику і відповідну частину премії іншій стороні (цесіонарію). Останній бере на себе зобов'язання у разі виникнення страхового прецеденту виплатити взяту на себе частину ризику. У свою чергу, перестраховик може передати частину ризику в П. іншому страховому товариству. Операція з передавання ризику називається ретроцесією.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. перестрахування — перестрахува́ння іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  2. перестрахування — Страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика). "Про страхування", Стаття 11 Словник термінів законодавства України
  3. перестрахування — -я, с. Дія за знач. перестрахувати і перестрахуватися. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. перестрахування — ПЕРЕСТРАХУВА́ННЯ, я, с. Дія за знач. перестрахува́ти і перестрахува́тися. Словник української мови у 20 томах
  5. перестрахування — Страхування опосередковане або вторинне; полягає у передачі страховим агентством частини страхового ризику ін. аналогічному агентству, яке взамін на відповідний внесок зобов'язується брати участь у покритті відшкодування. Універсальний словник-енциклопедія
  6. перестрахування — ПЕРЕСТРАХУВА́ННЯ, я, с. Дія за знач. перестрахува́ти і перестрахува́тися. Словник української мови в 11 томах