проект

рос. проект

1. План, задум (організації, влаштування, заснування будь-чого). 2. У техніці й архітектурі — комплекс технічних документів, що складається з креслень, пояснювальної записки та кошторису на виготовлення виробів і будівництво споруд (або реставрацію, реконструкцію чи відбудову їх), а також на виконання робіт з розподілу територій або встановлення їх меж (землевпорядкування, межі виділення садиб тощо). 3. Попередній, гаданий текст будь-якого документа, акта тощо.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. проект — Проект, задум, плян, передклад Словник чужослів Павло Штепа
  2. проект — прое́кт (від лат. projectus – кинутий вперед) 1. Сукупність документів (розрахунків, креслеників тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення машин тощо. 2. Попередній, гаданий текст будь-якого документа. 3. План, задум організації, влаштування, заснування будь-чого. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. проект — ПРОЕ́КТ, у, ч. 1. Сукупність документів (розрахунків, креслень, макетів тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення машин, приладів і т. ін. [Ліда:] Ви ж перший доручили мені скласти проект нашого велетня-санаторію (Корн. Словник української мови в 11 томах
  4. проект — прое́кт іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  5. проект — ПРОЕ́КТ, у, ч. 1. Сукупність документів (розрахунків, креслень, макетів тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення машин, приладів і т. ін. [Ліда:] Ви ж перший доручили мені скласти проект нашого велетня-санаторію (О. Словник української мови у 20 томах
  6. проект — [проект] -ту, м. (на) -т'і, мн. -тие, -т'іў Орфоепічний словник української мови
  7. проект — -у, ч. 1》 Сукупність документів (розрахунків, креслень, макетів тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення машин, приладів і т. ін. Типовий проект. 2》 Попередній текст якого-небудь документа, що виноситься на обговорення, затвердження. Великий тлумачний словник сучасної мови
  8. проект — проект – прожект На відміну від слова проект іменник прожект вживається з іронічним значенням “задум, намір, план без точного обгрунтування”. “У міру того як світліли вікна, Остапові прожекти дедалі... «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик»
  9. проект — ЗА́ДУМ (те, що задумане — перев. заздалегідь), ЗА́МИСЕЛ, ПО́МИСЕЛ, ПО́МИСЛ книжн., ЗАТІ́Я розм., ПО́ДУМ рідко; ПРОГРА́МА, ПЛАН (добре обдуманий, конкретний); ПЕРСПЕКТИ́ВА, ВИ́ГЛЯД (на майбутнє); ПЕРЕДБА́ЧЕННЯ, ПЕРЕДНАКРЕ́СЛЕННЯ, НАКРЕ́СЛЕННЯ... Словник синонімів української мови