ризик незбалансованої ліквідності

рос. риск несбалансированнои ликвидности

можлива небезпека втрат у разі неспроможності банківської установи виконати свої зобов'язання щодо пасивів балансу вимогами щодо активів. Виникає тоді, коли банк не може винайти на ринку позичкових капіталів ресурсів для рефінансування наданих кредитів, строки платежів за якими ще не настали. Невиконання зобов'язань щодо пасивів призводить до банкрутства банку.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me