серія

рос. серия

1. Сукупність цінних паперів, банківських білетів, що випущені під одним ідентифікатором. 2. Група однорідних за спільними ознаками товарів, предметів, явищ, дій, понять. 3. Одна з відносно самостійних частин великого фільму.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. серія — Ряд, низка; (пострілів) черга; (товарів) випуск; (облігацій) розряд, категорія; (лекцій) цикл; (фільму) частина. Словник синонімів Караванського
 2. серія — У музиці — довільний уклад 12 різних звуків рівномірно темперованого діапазону, які підлягають різноманітним змінам згідно з вимогами додеканічної техніки. Універсальний словник-енциклопедія
 3. серія — се́рія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 4. серія — Низка, шерег Словник чужослів Павло Штепа
 5. серія — -ї, ж. 1》 Ряд однорідних або споріднених за спільною ознакою предметів. || Послідовний ряд яких-небудь дій, подій і т. ін. 2》 Ряд виробів, машин, деталей, що виготовляються за певним взірцем, стандартом. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. серія — СЕ́РІЯ, ї, ж. 1. Ряд однорідних або споріднених за спільною ознакою предметів. До Вашої серії видань для молодіжі я поки що намітив лише біографію Джузеппе Гарібальді (Коцюб. Словник української мови в 11 томах
 7. серія — СЕ́РІЯ, ї, ж. 1. Ряд однорідних або споріднених за спільною ознакою предметів. До Вашої серії видань для молодіжі [молоді] я поки що намітив лише біографію Джузеппе Гарібальді (М. Словник української мови у 20 томах
 8. серія — Виллафранкский ярус (серия) — Villafranchian — Villafrancium, Villafranca-Stufe – континентальні відклади, нижня частина яких належить до пліоцену, а середня і верхня – до четвертинної системи. Охоплює проміжок часу від 3,5 млн. до 800 тис. років тому. Гірничий енциклопедичний словник
 9. серія — = ряд (від. лат. series — ряд) — група з 12 звуків хроматичної гами (повна С.) або 10, 8, 5, 4 звуків (мікро С.), яка є комплексом інтервалів з чітко визначеним порядком послідовності звуків. Принцип... Словник-довідник музичних термінів
 10. серія — се́рія (франц. serie, від лат. series – ряд) 1. Група цілком однорідних або споріднених за спільними ознаками предметів, явищ, дій, понять. 2. Розряд, категорія цінних паперів, документів, позначених цифрами або літерами. Словник іншомовних слів Мельничука
 11. серія — Се́рія, -рії, -рією; се́рії, се́рій Правописний словник Голоскевича (1929 р.)