стабілізація

рос. стабилизация

1. Поступове поліпшення економічного розвитку після виходу країни з кризового стану, що проявляється у зростанні виробництва сукупного валового внутрішнього продукту, суспільних благ і національного доходу на душу населення, підвищенні ділової активності, зменшенні безробіття, збільшенні попиту і пропозиції на ринку споживчих товарів, зміцненні національної валюти і фінансово-кредитної системи тощо. 2. В автоматизованих системах управління — підтримка заданого стану системи на певному рівні, а також заданих постійних (незалежно від часу) значень, що використовуються для управління перемінними, які змінюються під впливом зовнішніх збуджень. Такі системи називаються системами С.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. стабілізація — Усталення Словник чужослів Павло Штепа
  2. стабілізація — -ї, ж. 1》 Зміцнення, укріплення, приведення чого-небудь у стійкий стан; стан стійкості, постійності. Стабілізація економіки. Стабілізація валюти — підтримання курсу національної валюти шляхом здійснення відповідних заходів (девальвації, дефляції... Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. стабілізація — (англ. stabilizarion) підтримка певного заданого стану системи. С. в АСУ спрямована на підтримку постійних значень керуючих змінних, які змінюються під впливом зовнішніх факторів. Економічний словник
  4. стабілізація — СТАБІЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Зміцнення, укріплення, приведення чого-небудь у стійкий стан; стан стійкості, постійності. Дядько Гордій спинив Давида: – А стій! Що воно ота стабілізація? Давид з'ясував, що це слово означає зміцнення (А. Словник української мови у 20 томах
  5. стабілізація — стабіліза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. стабілізація — стабіліза́ція (від лат. stabilis – стійкий) зміцнення, набування стійкості, незмінності; стан стійкості, сталості. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. стабілізація — Стабіліза́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  8. стабілізація — СТАБІЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Зміцнення, укріплення, приведення чого-небудь у стійкий стан; стан стійкості, постійності. Дядько Гордій спинив Давида: — А стій! Що воно ота стабілізація?... Словник української мови в 11 томах
  9. стабілізація — Стан стійкості, тривкості, незмінності якогось стану або ж розвитку подій. Універсальний словник-енциклопедія