суспільно корисна праця

рос. общественно полезный труд

усі види трудової діяльності людини, що спрямовані на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб суспільства в цілому і кожної людини зокрема. Слід розрізняти С.к.п. у сфері матеріального виробництва і в невиробничій сфері. Продуктивною працею є праця людей, які безпосередньо виробляють матеріальні блага. Праця, що застосовується в невиробничій сфері (культурологічна, освітня, наукова діяльність, управління, оборона країни тощо), є необхідною і також суспільне корисною, але безпосередньо вона не створює матеріальних цінностей і тому не є продуктивною.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me