таблиці статистичні

рос. таблицы статистические

форма раціонального й наочного викладу узагальнених числових показників, що характеризують суспільно-економічні явища й процеси. Кожна Т.с. має статистичний підмет (об'єкт або група об'єктів, що їх характеризують у таблиці — записують у горизонтальних рядках) і статистичний присудок (ознаки, що характеризують підмет, записують у вертикальних графах (колонках). За побудовою підмета розрізняють таблиці прості (містять у підметі зведені показники або перелік окремих об'єктів без поділу їх на групи), групові (містять у підметі згруповані одиниці досліджуваної сукупності явищ за однією ознакою, напр.. групування населення за місцем проживання (міське, сільське), та комбінаційні (досліджуваний об'єкт групують у підметі таблиці не за однією, а за двома-трьома й більше ознаками, взятими в комбінації, напр., коли населення в підметі поділено за місцем проживання (міське, сільське), а всередині кожної групи — ще й за статтю (чоловіки, жінки).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me