трест

рос. трест

великі об'єднання підприємницьких організацій для здійснення єдиних виробничих, будівельних чи інших масштабних підприємницьких програм. За такого об'єднання вони втрачають право самостійної діяльності і виключно підпорядковані адміністративному керівництву тресту. Т. в Україні наприкінці XIX ст. не набули такого значного розвитку як це було в Західній Європі та США. За.. часів непу в 1922-1923 рр. відбулося трестування промисловості з метою здешевлення продукції та впровадження більш раціональних виробничих процесів. Т. "Південьсталь" об'єднав три великі металургійні заводи (Макіївський, Юзівський і Петровський) з рядом вугільних шахт і коксовими підприємствами; у вугільній промисловості був створений великий Т. "Донбасвугілля", у рудній — "Південнорудний трест". Були створені Т. важкого машинобудування, с.-г. машинобудування, цукротрест, маслотрест, спиртотрест та ін. Але боротьба між Держпланом УРСР і Всесоюзною радою народного господарства за сфери підпорядкування Т. призвела до їх ліквідації. У 1960 р. у зв'язку з реформами в народному господарстві Т. було відроджено, але вже тільки як виробничо-адміністративне об'єднання. Т. виконували роль проміжної ланки між головними управліннями міністерств та підприємствами як координаторів виробничих планів. З реформою органів управління промислових підприємств, проведеною у 1973 р., було досягнуто поступової ліквідації Т. і заміни їх виробничими об'єднаннями. На відміну від Т., вони являли собою господарські комплекси з правами юридичної особи, що несуть повну адміністративну відповідальність за діяльність підпорядкованих їм підприємств або об'єднань.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. трест — трест іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. трест — див. ОБ'ЄДНАННЯ Словник синонімів Караванського
  3. трест — Об'єднання, змова виробень Словник чужослів Павло Штепа
  4. трест — (англ. trust, букв. – довіра) 1. Одна з форм капіталістичних монополій, за якої всі об’єднані підприємства втрачають свою комерційну й виробничу самостійність і підпорядковуються єдиному управлінню. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. трест — ТРЕСТ, у, ч. 1. Об'єднання кількох підприємств однієї галузі. Залізні грубки-буржуйки замінило парове опалення, чадні каганці – електрика. Словник української мови у 20 томах
  6. трест — (англ. trust) об’єднання, в якому різні підприємства, які раніше належали підприємцям, об’єднуються в єдиний виробничий комплекс, втрачаючи свою юридичну і господарську самостійність. Економічний словник
  7. трест — -у, ч. 1》 Об'єднання кількох підприємств однієї галузі; централізоване управління, апарат такого об'єднання. 2》 Одна з форм монополістичного об'єднання підприємств, за якої вони втрачають свою виробничу, комерційну та юридичну самостійність і підпорядковуються єдиному централізованому управлінню. Великий тлумачний словник сучасної мови
  8. трест — Форма великого підприємства, що виникло внаслідок процесів концентрації; окрема юридична особа; на відміну від картелю, т. є підприємством, що виникає на зміну існуючим. Універсальний словник-енциклопедія
  9. трест — Трест, -ту, в -ті; тре́сти, -тів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  10. трест — ТРЕСТ, у, ч. 1. Одна з форм монополістичного об’єднання капіталістичних підприємств, при якій вони втрачають свою виробничу, комерційну та юридичну самостійність і підпорядковуються єдиному централізованому управлінню, що сприяє одержанню надприбутків. Словник української мови в 11 томах