управління підприємством

рос. управление предприятием

сукупність методів і прийомів керівництва колективом людей, усіма ланками підприємства для організації і координації їх діяльності в процесі виробництва. Головною метою У.п. є: забезпечення виконання колективом виробничої програми за всіма передбаченими параметрами (номенклатура, асортимент, якість, строки тощо); досягнення високої ефективності виробництва й отримання запланованого прибутку; здійснення своєчасних розрахунків з бюджетом та іншими суб'єктами господарювання. Для організації У.п. створюється апарат структурних підрозділів (служб, відділів, секторів), що виконують певні функції управління на чолі з керівниками (директором, начальником, керуючим), які, згідно з характером функцій, проводять функціональний розподіл обов'язків в апараті управління, що сприяє більш чіткому і кваліфікованому управлінню (керуванню) всіма видами діяльності. Від наукової обґрунтованості структури й методів організації управління, чіткого визначення кола прав та обов'язків кожного структурного підрозділу багато в чому залежить ефективність роботи підприємства.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me