урбанізація

рос. урбанизация

процес зосередження населення і виробництва в містах, як правило, великих. У. характерна для всіх країн світу, вона відбувається під впливом розвитку виробництва та індустріалізації економіки. Внаслідок неухильного зростання продуктивності праці у сільському господарстві на основі дедалі зростаючої механізації виробництва вивільнюються значні трудові ресурси, які постійно переміщаються у міста. Збільшення чисельності міського населення зумовлює необхідність розширення забудови міст і розширення їх меж, а також розвитку нових виробництв, особливо малого й середнього бізнесу, з метою використання наявної робочої сили.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. урбанізація — УРБАНІЗА́ЦІЯ, ї, ж. Історичний процес швидкого зростання старих і появи нових міст та підвищення їхньої ролі в економічному і культурному житті суспільства. Словник української мови у 20 томах
 2. урбанізація — Суспільний та культурний процес, що відзначається швидким розвитком міських осередків внаслідок концентрації промисловості й торгівлі. Універсальний словник-енциклопедія
 3. урбанізація — Урбаніза́ція, -ції Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 4. урбанізація — (англ. urbanization) зосередження промисловості, інших галузей народного господарства та населення в містах і пов’язане з цим підвищення ролі міст у розвитку суспільства, розширення сфери так званого міського стилю життя з комунікаціями... Економічний словник
 5. урбанізація — урбаніза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 6. урбанізація — -ї, ж. Історичний процес швидкого зростання старих і появи нових міст та підвищення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства. || Надання чому-небудь рис, особливостей, характерних для міста. Урбанізація ландшафту. Великий тлумачний словник сучасної мови
 7. урбанізація — Оміськовання Словник чужослів Павло Штепа
 8. урбанізація — 1. Історичний процес підвищення ролі міст в розвитку суспільства, який охоплює соціально-професійну, демографічну структуру населення, його спосіб життя, культуру, розміщення продуктивних сил, розселення і т.д. Словник із соціальної роботи
 9. урбанізація — урбаніза́ція (франц. urbanisation, від лат. urbanus – міський) процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства. Словник іншомовних слів Мельничука
 10. урбанізація — УРБАНІЗА́ЦІЯ, ї, ж. Історичний процес швидкого зростання старих і появи нових міст та підвищення їхньої ролі в економічному її культурному житті суспільства. Словник української мови в 11 томах
 11. урбанізація — Ї, ор. -єю. 1. Процес зосередження населення й економічного життя у великих містах. 2. Поширення рис і особливостей, властивих місту, промисловому центру. Літературне слововживання