фондомісткість виробництва

рос. фондоемкость производства

відношення вартості основних виробничих фондів підприємства до вартості валової продукції, що виробляється зарік. Ф.в. (продукції) — це показник ефективності використання основних виробничих фондів, економічна сторона технічного прогресу, співвідношення живої та уречевленої праці, що безпосередньо пов'язане з продуктивністю пралі та трудовими ресурсами.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me