інвестиційна діяльність

рос. инвестиционная деятельность

сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. І.д. охоплює: 1) інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, товариствами і спілками, а також громадськими та релігійними організаціями, іншими юридичними особами; 2) державне інвестування, що здійснюється органами влади й управління держави, областей та інших адміністративно-територіальних утворень за рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів і позичкових капіталів, а також державними підприємствами й установами за рахунок власних позикових коштів; 3) іноземне інвестування, що здійснюється іноземними громадянами, юридичними особами і державами; 4) спільне інвестування, що здійснюється українськими та іноземними громадянами, юридичними особами і державами. Об'єктами І.д. є: нові та модернізовані основні фонди й обігові кошти в усіх сферах і галузях економіки держави, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права. Джерелами фінансування можуть бути: власні фінансові ресурси Інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові нагромадження, заощадження громадян, юридичних осіб та ін.); позичені кошти інвесторів (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити); залучені кошти інвесторів (кошти від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); бюджетні інвестиційні асигнування.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. інвестиційна діяльність — (англ. іпvestment activity) 1. вкладання інвестицій, або інвестування та сукупність практичних дій із реалізації інвестицій. 2. придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Економічний словник