індивідуальні фінансові показники

рос. индивидуальные финансовые показатели

різновид фінансових показників, що являють собою абсолютні величини, які характеризують процеси формування і використання фінансових ресурсів, розподіл і перерозподіл валового національного продукту, фінансове становище держави, результати господарської діяльності підприємницьких структур, рівень доходів населення. Вони визначають кількісну та якісну характеристики господарських явищ і процесів у функціонуванні фінансів як складової частини економічних відносин. Фінансові показники поділяються на зведені та Індивідуальні. Зведені показники характеризують явища і процеси на макрорівні: загальний обсяг фінансових ресурсів, доходів і видатків бюджету, грошових нагромаджень в економіці держави; розміри фонду споживання і фонду нагромадження; показники ефективності суспільного виробництва. Індивідуальні показники деталізують зведені і доповнюють їх. Так, зведений показник загального обсягу фінансових ресурсів можна деталізувати в показниках прибутку, різних видів податків і відрахувань; зведений показник доходів бюджету — в індивідуальних показниках, таких як платежі населення, підприємницьких структур тощо, а видатків бюджету — за окремими напрямами видатків: економіка держави, управління, оборона, соціальні Гарантії, соціально-культурні потреби.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me