інтенсифікація виробництва

рос. интенсификация производства

напрям у розвитку виробництва, за якого зростання його обсягу досягається переважно підвищенням рівня впровадження у практику досягнень науки, техніки, поліпшення організації праці, виробництва й управління, раціонального використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Кінцевим результатом І.в. є зниження собівартості, зростання фондовіддачі і продуктивності праці, тобто підвищення ефективності виробничої чи підприємницької діяльності.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. інтенсифікація виробництва — (англ. intensification of production) особлива форма розвитку та економічного росту суспільного виробництва, що грунтується на використанні науковотехнічних досягнень, застосуванні дедалі ефективніших засобів виробництва та досконаліших форм організації праці. Економічний словник