верифікація економіко-математичної моделі

(від лат. verus – справжній і facere – робити) перевірка моделі, зіставлення її з дійсністю, з’ясування відповідності реальним даним і змістовному уявленню про об’єкт й мету моделювання. Йдеться про верифікацію економіко-математичної моделі лише у тому разі, коли сама форма моделі, структура і вид залежностей, які вона містить, одержані з деяких загальних теоретичних уявлень.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me