виробнича функція

Поєднує величину випуску з обсягом ресурсів (чинників виробництва) для деякої виробничої одиниці: установки, комплексу, окремого підприємства (фірми), галузі, народного господарства загалом. Поняття випуску і чинників виробництва конкретизуються залежно від характеру і масштабу розглядуваної виробничої одиниці, мети дослідження, доступної інформації.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. виробнича функція — Производственная функция — production function — Betriebsfunktion – залежність кінцевого виходу продукції чи її вартості від використання різних факторів виробництва, конкретних видів ресурсів і затрат, подана в математичній формі. Гірничий енциклопедичний словник
  2. виробнича функція — (англ. production function) економіко-математична залежність між кількістю продукції, що виробляється (W), та факторами виробництва у вигляді праці (L) і капіталу (К). Найчастіше має вигляд ступеневої залежності W = бLaKb, де б – коефіцієнт; а та b – постійні показники ступеня. Економічний словник