графічна модель

Зображення модельованої системи за допомогою наочних геометричних засобів. У широкому сенсі до графічних моделей відносять досить різноманітні об’єкти:

1) блок-схеми , в яких графічні елементи (прямокутники, ромби, овали та інші плоскі фігури і стрілки, що їх з’єднують) використовуються для відображення причинно-наслідкових, часових і просторових зв’язків між елементами модельованої системи;

2) моделі теорії графів ; плоскі графи завжди можна зобразити за допомогою стандартних графічних засобів (цей спосіб навіть має певні переваги над аналітичним, зокрема доступність, наочність, хоча й незручний у разі великої розмірності, використання комп’ютерів і застосування деяких алгоритмів);

3) різноманітні геометричні площинні конструкції.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me