детерміністична модель

Будується на припущенні про однозначність причинно-наслідкових зв’язків між усіма елементами модельованої системи та її взаємодій із зовнішнім середовищем. Неоднозначність зв’язків і взаємодій призводить до стохастичності чи невизначеності, для вивчення котрих застосовуються засоби логіки й математики.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me