ефективність у загальному сенсі

Відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання. В економічному контексті – зіставлення результатів (зокрема побічних і непрямих) господарської діяльності з витраченими ресурсами: трудовими, матеріальними, природними, фінансовими, основними фондами тощо. Теорія ефективності розробляє методи вимірювання витрат і результатів функціонування народного господарства та його окремих ланок.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me