концепція Людського капіталу

Розглядає закономірності створення і використання якісних характеристик людських ресурсів, насамперед освіти, здоров’я, кваліфікації і виробничого досвіду (у вужчому сенсі людського капіталу концепція є економічною теорією освіти і підготовки кадрів). Для оцінки ефективності інвестицій у людський капітал на макрорівні використовуються моделі (модель Шульца, модель Денісона) чи оцінки кореляційної залежності між витратами на освіту і величиною ВНП (Ф. Харбісон, Дж. Псахаропулос).

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me