макроекономічне моделювання

Формалізоване узагальнення динаміки народногосподарських показників в їхньому взаємозв’язку. Макроекономічне моделювання розвивалось, головно у двох напрямах. Перший напрям макроекономічного моделювання – розроблення моделей, призначених забезпечити потреби економічних теорій. Це моделі економічного зростання, моделі економічного циклу, моделі, що відображають конкретні гіпотези про вплив на економіку загалом таких інструментів державної політики, як державні витрати (зокрема військові), форми і обсяги оподаткування, обсяги державного боргу, сальдо платіжного балансу тощо. До них можна додати макромоделі споживчого попиту й моделі, котрі описують взаємодію макроекономічних показників із динамікою обсягу грошей в обігу.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me