математична економія

Сукупність наукових напрямів, які розвивають економічну теорію на основі аксіоматичного методу: постулати формалізуються у вигляді математичних відношень, а одержувані модельні конструкції та їхні узагальнення вивчаються математичними засобами.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me