моделювання

Спосіб вивчення об’єкта (процесу, явища) за допомогою деякого його спрощеного представлення – моделі ; розбудова й використання моделей. Побудова моделі передбачає наявність суб’єкта (дослідника), об’єкта моделювання й цілі (мети), задля якої воно здійснюється (інколи побудова моделі непотрібна – суб’єкт знаходить її немовби готовою серед фізичних об’єктів чи матеріальних продуктів). Використання моделі ґрунтується, по-перше, на її здатності замінювати, заміщувати об’єкт стосовно до мети дослідження, по-друге, – на її властивості бути при цьому доступнішою для вивчення у відповідному аспекті, ніж модельований об’єкт. Перше забезпечується подібністю моделі до об’єкта моделювання в тому, що для мети дослідження є суттєвим, друге — спрощенням тих властивостей, які для мети є несуттєвими, але ускладнюють безпосереднє вивчення об’єкта. Інші відносини моделі та об’єкта є несуттєвими. Моделювання є процесом побудови, вивчення та застосування моделей. Процес моделювання включає три системоутворюючих елементи: суб’єкт дослідження (системний аналітик); об’єкт дослідження; модель, яка опосередковує відносини між об’єктом, що вивчається, та суб’єктом, що пізнає (системним аналітиком).

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. моделювання — рос. моделирование метод дослідження явищ і процесів. В економіці, при аналізі суспільних явищ М. є відтворенням певних характеристик в експериментальних формах і умовах. Крім того, використовують математичне... Eкономічна енциклопедія
 2. моделювання — моделюва́ння іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
 3. моделювання — (англ. modelling) метод дослідження соціально-економічних явищ і процесів, формування і прийняття управлінських рішень. Моделювання ґрунтується на заміщенні реальних об’єктів їхніми умовними образами, аналогами. Економічний словник
 4. моделювання — МОДЕЛЮВА́ННЯ, я, с. Дія за знач. моделюва́ти. Інститут кібернетики АН УРСР проводить роботи по моделюванню нервової клітини. В лабораторії застосування математичних і технічних методів у біології вже створені математична і фізична моделі нейрона (Наука.. Словник української мови в 11 томах
 5. моделювання — МОДЕЛЮВА́ННЯ, я, с. Дія за знач. моделюва́ти. Інститут кібернетики АН України проводить роботи з моделювання нервової клітини... Словник української мови у 20 томах
 6. моделювання — -я, с. Дія за знач. моделювати. || Дослідження яких-небудь об'єктів, систем, явищ, процесів шляхом побудови і вивчення їх моделей. Великий тлумачний словник сучасної мови
 7. моделювання — моделюва́ння (від франц. modeler – ліпити, формувати) 1. Метод дослідження явищ і процесів, що грунтується на заміні конкретного об’єкта досліджень (оригінала) іншим, подібним до нього (моделлю). 2. Виготовлення моделі. 3. мист. Словник іншомовних слів Мельничука
 8. моделювання — [модеил'уван':а] -н':а Орфоепічний словник української мови
 9. моделювання — Моделюва́ння, -ння, -нню Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 10. моделювання — Метод пізнання психічних явищ і процесі на основі побудови і вивчення їх моделей. В музичному навчанні М. застосовується як щодо цілісного процесу (напр., фонації) або його частин (функцій, станів, процедур тощо). Словник-довідник музичних термінів
 11. моделювання — 1. Метод створення потрібної форми, споруди, комплексу згідно заданому зразку (моделі). Як правило, здійснюється на попередній, проектній стадії. 2. Виявлення особливостей і збагачення пластичної форми іншими засобами, дрібними деталями. Архітектура і монументальне мистецтво
 12. моделювання — МОДЕЛЮВАННЯ — науковий метод непрямого (опосередкованого) дослідження об'єктів пізнання, безпосереднє вивчення яких з певних причин неможливе, ускладнене, неефективне чи недоцільне, через дослідження їхніх моделей — предметних... Філософський енциклопедичний словник