моделювання економічного розвитку і зростання

Застосування математичних методів для вивчення чинників, які впливають на довготермінові тенденції змін національного продукту й аналізу подібних проблем, зокрема, поставлених теоріями економічного зростання . Зазвичай розрізняють теорію зростання , розглядаючи процес довготермінового економічного зростання насамперед в розвинених країнах (країнах – членах Організації економічного співробітництва і розвитку, ОЕСР) і теорію розвитку , що вивчає зміни в економіці країн, що розвиваються (таких, що не входять в ОЕСР, за виключенням країн із перехідною економікою).

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me