оптимальне планування

Складання плану, що трактується як розв’язок оптимізаційної задачі. Вперше ця проблема була поставлена російським математиком і економістом Л. В. Канторовичем наприкінці 1930-х рр.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me