портфель цінних паперів

Набір із різних фондових активів, сформований так, щоб або збільшити дохідність всього набору за обмеження сукупного ступеня ризику прийнятним рівнем, або, зменшуючи ступінь ризику, досягти їхньої загальної дохідності, котра не поступалася бажаній, або зробити їх якомога кориснішими за рахунок комбінації того й іншого. Вибір із цих альтернатив залежить від того, якій серед можливих цілей (безпека, ступінь ризику, економічна віддача, зростання капіталу, ліквідність цінних паперів як грошових резервів) віддасть перевагу інвестор, і від його схильності до ризику під час, визначення типу портфеля – більш чи менш консервативний або агресивний.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. портфель цінних паперів — рос. портфель ценных бумаг сукупність цінних паперів, які є у інвестора (окремої особи, організації, фірми). Eкономічна енциклопедія