програмування економічне

Найбільш розвинена форма перспективного регулювання національної економіки, здійснюваного державою. Державне економічне програмування за своїми властивостями є індикативним , це означає, що підприємства не одержують директивних завдань за номенклатурою і кількістю вироблюваної продукції (послуг) і державні плани виступають лише як базові орієнтири для підприємств і розвитку економіки загалом. Через це економічне програмування є не прямим (виробничим), а побічним (переважно фінансовим і кредитно-грошовим) впливом держави на економіку. Воно є комбінацією економічного прогнозу з постановкою народногосподарських задач економічного розвитку і системою заходів реалізації цих завдань, в основному шляхом регулювання та стимулювання.

Джерело: Термінологічно-тлумачний словник «Моделювання економіки» на Slovnyk.me