acceptance and return

Акцептування й повернення (платіжної вимоги)

Джерело: Англо-український бізнес-словник на Slovnyk.me