Авенаріус, Ріхард

Авенаріус, Ріхард (1849, Париж — 1896) — нім. філософ, один із фундаторів емпіріокритицизму разом з Махом). Приватдоцент Ляйпцігського ун-ту (1876). Од 1877 р. проф. Цюрихського ун-ту. Критично переосмислюючи поняття досвіду у контексті кризи науки та філософії кін. XIX ст., А. прагне зорієнтувати наукову філософію на методологічне підґрунтя, яке б не мало подальших опосередкувань. Сцієнтична інтерпретація досвіду спрямована на його "очищення" і нівелювання в ньому протилежності фізичного та психічного. Пізнання, за А., підпорядковане не знанню про об'єктивну реальність, а досягненню біологічно доцільної найменшої витрати сил. Для визначення природи суб'єктно-об'єктного відношення вводиться поняття "принципової координації" — "без суб'єкта немає об'єкта, без об'єкта немає суб'єкта". Пристаючи до традиції англ. критичної філософії, А. вважає відчуття вихідним щаблем пізнання. Філософія А. справила вплив на Джеймса.

[br]

Основні твори: "Філософія як пізнання світу у відповідності з принципом найменшої енергії" (1879); "Критика чистого досвіду" (1888 — 1890).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me