Альтюссер, Луї П'єр

Альтюссер, Луї П'єр (1918, Бірмандрейс, Алжир — 1990) — франц. філософ структуралістського спрямування. Доклав зусиль до модифікації марксистської теоретичної традиції у дусі гуманізму. Найсуттєвіші поняття соціально-філософських побудов А.: практика,наддетермінація, комплексне (структуроване) ціле, практична ідеологія, епістемологічний перелом. Практику тлумачить як процес "трансформації без суб'єкта". Кожна конкретна практика залежить од специфічної комбінації вихідного матеріалу (тотальність 1), засобів виробництва, що її змінюють (тотальність 2) та продукту, що виробляється (тотальність 3). Суспільне буття є нічим іншим як сукупністю багатоманітних практик. Ключове поняття — епістемологічний перелом. За А., процес пізнання — це не абстрагування від реальності, а здійснюване засобами мислення конструювання об'єкта. Для праць А. характерною є тенденція до применшення ролі епістемології, до тлумачення "філософії практики" як "практики філософи". Теоретичний доробок А. складається з кількох курсів лекцій, нарисів, низки статей.

[br]

Основні твори: "Читати "Капітал" (1968); "Елементи автократії" (1973); "3 галузі філософії" (1994) та ін.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me