Артюх, Анатолій Тимофійович

Артюх, Анатолій Тимофійович (1939, Переяслав-Хмельницький — 1968) — укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ їм. Т. Шевченка (1962). Канд. філософських наук. Працював у ДУ "Львівська політехніка" на кафедрі філософії, після аспірантури Ін-ту філософії їм. Г. Сковороди НАНУ — наук, співр. цього ін-ту. Досліджував проблеми гносеології та філософії науки. В дослідженні смислової (понятійної) структури теоретичного знання А. спирався на ідеї Канта, показуючи незадовільність гегелівської та наївно-матеріалістичної традиції для пояснення походження принципів наукових теорій. Виходячи з кантівських уявлень про категоріальні схеми, що лежать в основі знання, А. проаналізував особливості схем класичної фізики від Ньютона до Ейнштейна і спільність їх із схемами класичної політичної економії, включаючи Марксову. В працях А. формулюється підхід до аналізу смислової структури теорій, аналогічний до концепції парадигм.

[br]

Основні твори: "Категоріальний синтез теорій" (1967).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me