Гончаренко, Микола Васильович

Гончаренко, Микола Васильович (1924, с. Васильківка, тепер смт. Дніпропетровської обл. — 1993) — укр. філософ. Закінчив філологічний ф-т Харківського ун-ту (1949). Докт. філософських наук (1963), проф. (1967), чл.-кор. НАНУ (19 79). Од 1960 р. — в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ зав. від. естетики і етики, од 1962 р. — заст. директора. У 1973 — 1993 рр. — в ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, од 1974 р. — зав. відділом теорії мистецтва. Г. належать дослідження з історії розвитку естетичної думки в Україні, з теорії естетичного виховання, з проблем впливу науково-технічного прогресу на розвиток мистецтва· прогресу духовної культури, місця укр. культури у світовому культурному контексті. Автор численних статей і монографій.

[br]

Основні твори: "Естетичніпогляди І.Я. Франка" (1950); "Геній в мистецтві і науці" (1991); "Культура і нація", у співавт. (1994).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me